Menu Close

Pendidikan Diniyah Formal Ulya Al-Jawahir

Pendidikan Diniyah Formal Al-Jawahir telah berdiri sejak 2017 lalu dengan surat keputusan laangsung dari Direktur Pendidikan Islam Kemenag Pusat. Penerbitan PDF Ulya ini diberikaan oleh Dirjen Pendis dengaan SK Direktur Pendidikaan Islam No. 6395 Tahun 2017. NSPDF 231232040038 NPSN 69973183.

Sementara untuk tingkat ulya, kurikulum pendidikan keagamaan Islam yang diajarkan yaitu Alquran, Tafsir-Ilmu Tafsir, Hadis-Ilmu Hadis, Tauhid, Fiqh-Ushul Fiqh, Akhlak-Tasawuf, Tarikh, Bahasa Arab, Nahwu-Sharf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu Arudh, Ilmu Mantiq, dan Ilmu Falak.

Sedangkan untuk mata pelajaran umum, selain empat mata pelajaran sebagaimana di tingkat wustha, maka di tingkat ulya bertambah satu lagi. Yaitu pelajaran Seni dan Budaya. Jadi di tingkat ulya ini ada 14 mata pelajaran agama dan 5 pelajaran umum.

UjianĀ NasionalĀ (Imtihan Wathani), materi yang diujikan dalam PDF tingkat ulya ini mencakup Hadis-Ilmu Hadis, Fiqh-Ushul Fiqh, Tafsir-Ilmu Tafsir, Bahasa Arab, dan Nahwu-Sharf. Dan bagusnya lagi, soal ujian semua mata pelajaran ini seluruhnya materinya ditulis dalam bahasa Arab.