Menu Close

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Jawahir

Logo MTs Al-Jawahir

Madrasah Tsanawiyah Al-Jawahir berdiri pada tahun pelajaran 2018-2019.

Madrasah Tsanawiyah Al-Jawahir adalah madrasah dengan konsep Mutafaqqih Fiddin, juga dengan program unggulan membekali peserta didik dengan life skill.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suasana Pembelajaran MTs Al-Jawahir
Suasana Pembelajaran MTs Al-Jawahir