Menu Close

Madrasah Aliyah (MA) Al-Jawahir

VISI MA Al-Jawahir

Terwujudnya insan yang kokoh

dalam IMTAQ, handal dalam IPTEK dan unggul

MISI Al-Jawahir

 • Mengembangkan pembelajaran agama Islam untuk mewujudkan
  lulusan yang handal dalam bidang agama serta menumbuhkembangkan
  penghayatan dan pengamalan agama;
 • Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
  serta beragam keterampilan hidup;
 • Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga
  peserta didik berkembang secara optimal;
 • Menumbuhkembangkan semangat keunggulan yang intensif kepada
  seluruh warga madrasah.

dalam prestasi.

Madrasah Aliyah Al-Jawahir

Madrasah Aliyah (MA) Al-Jawahir adalah Madrasah dengan konsep Mutafaqqih Fiddin, sebagai lanjutan dari program PDF Wustha Al-Jawahir dengan program unggulan menyiapkan santri menjadi kader-kader ulama yang dibekali dengan berbagai life skill.

 

 

 

 

 

 

Adapun untuk pelajaran keagamaan khusus bersumber dari kitab kuning.

  MATA PELAJARAN

KITAB SUMBER

KELAS X KELAS XI KELAS XII
1 Al-Qur’an & Tajwid Tahsin al-Qur’an Tuhfat al-Athfal Jazariyah
2 Tafsir & Ilmu Tafsir Tafsir Jalalayn & al-Itqan Marah Labid & Itmam al-Dirayah Shafwat al-Tafasir & Mabahith fi Ulum al-Qur’an
3 Hadits & Ilmu Hadits Hadits Arba’in Muhtar al-Hadits Muhtar al-Hadits
4 Akidah / Tauhid Majmu’ah al-Aqidah Jilid 1 Majmu’ah al-Aqidah Jilid 1 Majmu’ah al-Aqidah Jilid 2
5 Fikih & Ushul Fikih Durus al-Fikhiyah Jilid 3 Taqrib Taqrib
6 Akhlak / Tasawuf Akhlak al-Banin Jilid 3 Akhlak al-Banin Jilid 4 Sulam al-Taufiq
7 Tarikh Khulashoh Nurul Yakin Jilid 2 Khulashoh Nurul Yakin Jilid 2 Khulashoh Nurul Yakin Jilid 3
8 Bahasa Arab Al-Arabiyyah Bayna Yadayk &

al-Arabiyyah li al-Nasyu’in

Al-Arabiyyah Bayna Yadayk &

al-Arabiyyah li al-Nasyu’in

Al-Arabiyyah Bayna Yadayk &

al-Arabiyyah li al-Nasyu’in

9 Nahwu Jurumiyah & Muthamimah Jurumiyah & Muthamimah Alfiyah Ibnu Malik
10 Sharaf Kailani, Tashrif Lughowi & Ma’nawi Yaqulu, Tashrif Lughowi & Ma’nawi I’latul Kalimat
11 Balaghah Al-Jauhar al-Maknun ‘Uqud al-Juman ‘Uqud al-Juman
12 Ilmu Kalam Al-Iqtishad fi al-I’tiqad Al-Ibanah ‘an Ushul al-Diyanah Al-Ibanah ‘an Ushul al-Diyanah
13 Ilmu Arudh Al-Mukhtashar al-Syafi ala Mantn al-Kafi & Al-Muyassar fi ilm al-Rudh Al-Mukhtashar al-Syafi ala Mantn al-Kafi & Al-Muyassar fi ilm al-Rudh
17 Ilmu Mantiq Ilmu Mantiq (M. Nur Ibrahimi) Al-Sulam al-Munawroq fi Ilm al-Manthiq Al-Sulam al-Munawroq fi Ilm al-Manthiq
18 Ilmu Falaq Al-Khulashah al-Wafiyah fi al-Falak bi Jadawil al-Lugharitmiyah Al-Khulashah al-Wafiyah fi al-Falak bi Jadawil al-Lugharitmiyah
 1. Data Umum
  • Identitas
1. Jenjang Aliyah
2. Nama Madrasah Al-Jawahir
3. No. Telepon (022) 5857 0658
4. Alamat Jl. Lembur Tegal Rt. 02 Rw. 04
5. Provinsi Jawa Barat
6. Kabupaten Bandung
7. Kecamatan Soreang
8. Desa Pamekaran
9. Kode Pos 40912
10. Website www.ponpes-aljawahir.com
11. Email ponpesaljawahir@yahoo.com
12. Penyelenggara Madrasah Yayasan Pancasari
 1. Pengelola Madrasah
  • Identitas
1. Nama Organisasi Yayasan Pancasari
2. NPWP 30.064.846.6-445.000
3. No. Telepon (022) 8587 0658
4. Alamat Jl. Lembur Tegal Rt. 02 Rw. 04
5. Provinsi Jawa Barat
6. Kabupaten Bandung
7. Kecamatan Soreang
8. Desa Pamekaran
9. Kode Pos 40912
10. Website www.ponpes-aljawahir.com
11. Email ponpesaljawahir@yahoo.com
12. No SK Kemenhumkam AHU-0021288.AH.01.04.Tahun 2016
13. Tgl SK Lembata 20 April 2016

 • Pengurus
No Nama Jabatan No. Telp No. KTP Alamat
1 Astuti Pujinisa, S.Ag. Ket. Yayasan 081934491552 3204375005640002 Lembur Tegal 02/04 Pamekaran
2 Furqon Arifin, S.Pd.I., M.M.Pd. Kepala MA Al-Jawahir 085222734759 3204372009820011 Lembur Tegal 02/04 Pamekaran
3 Hertin Rachdini, S.Pd. Kaur Kurikulum 085795242485 3204115805900012 Tegal Ilat 02/08 Ds. Sekarwangi
4 Solehudin, S.Sy Kaur Kesiswaan 081910205097 3204442802890002  Jalupang Desa Bandasari
5 Hiban Asindi, S.Pd.I. Kaur Kepesantrenan 085222255856 3204370606830003 Cigalumpit 02/07  Gajah Mekar
6 Asmanah Purwitasari, S.S., S.Pd.I. Bendahara 089509838088 3204371012580010 Lembur Tegal 02/04 Pamekaran
7 Dasep Setiawan Sekretaris 089656382558 3204390208860001 Babakan halteru 02/04  Sukajadi